Fra verdensmål til hverdagsmål #2 af 7

Ikke affald, men ressourcer

Foto: AVV

FN’s 17 verdensmål handler om bæredygtighed globalt og lokalt. Men hvordan påvirker målene vores hverdag? Og hvordan arbejder forskellige virksomheder eller organisationer helt konkret med emnet? Jeg zoomer ind på syv hverdagssituationer og syv forskellige virksomheder/organisationer, der arbejder ud fra verdensmålene. Hver virksomhed eller organisation svarer på de samme tre spørgsmål. 
Denne uge er det affald, der er i fokus…

Affaldsselskabet AVV
Hos AVV betragtes affald som en ressource. Kasserede sofaer får nyt liv som genbrugslæder, nedrevne huse bruges som gamle mursten, vaskemaskiner repareres og får nye ejere. Men ressourcerne hos AVV ligger ikke kun i affaldet, det handler også om mennesker. I projektet Godt gjort opkvalificerer AVV, sammen med områdets jobcentre, mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til at komme videre i deres jobliv. Bæredygtige aktiviteter, der taler lige ind i FN’s verdensmål.

Jeg har stillet direktør Steen Madsen tre spørgsmål om AVV’s arbejde med verdensmålene.

Hvilke af FN’s 17 verdensmål arbejder I med hos AVV?
– Som udgangspunkt arbejder vi med mål 4 (Kvalitetsuddannelse), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 17 (Partnerskaber for handling).  Hvordan arbejder I med mål 4, 8, 12 og 17?
– Vi er i gang med en proces, hvor vi sammen med bestyrelse og medarbejdere dykker ned i delmålene for at blive mere konkrete på handlingerne. Delmål 12.5 handler om at udnytte ressourcerne i affaldet bedre ved at genbruge og genanvende materialerne, og det har vi længe arbejdet målrettet henimod både ved at indføre affaldssortering hjemme hos borgerne og ved at upcycle og skabe nye produkter af affald. Det skaber jobs, og dermed bidrager vi også til delmål 8.4 (afkobling af økonomisk vækst fra miljøforringelse) og delmål 8.5 og 8.6 (fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle slags lokale borgere). Når vi sætter praktikforløb i gang for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder vi ind i delmål 4.4 som handler om uddannelse og om at opbygge færdigheder og kompetencer til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Mange af vores bæredygtighedstiltag er blevet gjort mulige ved at samarbejde med andre virksomheder og organisationer, og det er det som mål 17.17 handler om; at vejen til en bæredygtig udvikling går gennem øget samarbejde og partnerskab fremfor silotænkning og enerytteri.

Har FN’s verdensmål skærpet jeres opmærksomhed på noget, I ikke var opmærksomme på før?

– Målene stemmer overens med AVV’s arbejde med de tre bundlinjer: miljø, mennesker og økonomi. Det fokus havde vi faktisk, inden vi fik øje på FN’s verdensmål. Men verdensmålene formulerer vores arbejde på en ny og mere konkret måde, og delmålene hjælper os med at få øje på flere muligheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *