Fra verdensmål til hverdagsmål #4 af 7

Bygger på FN’s verdensmål

Camilla Juul Sørensen og Hanne Kræn er byudviklere hos A. Enggaard. Foto: Lene Høg

FN’s 17 verdensmål handler om bæredygtighed globalt og lokalt. Men hvordan påvirker målene vores hverdag? Og hvordan arbejder forskellige virksomheder eller organisationer helt konkret med emnet? Jeg zoomer ind på syv hverdagssituationer og syv forskellige virksomheder/organisationer, der arbejder ud fra verdensmålene. Hver virksomhed eller organisation svarer på de samme tre spørgsmål. Denne gang gælder det entreprenørfirmaet A. Enggaard, som er med til at præge de rammer, vi bor i – f.eks. på den kommende Stigsborg Havnefront.

Aalborg er under forandring. Havnefronten forvandles fra industri til bolig- og oplevelsesområde, byens gamle fabriksgrunde ombygges til nye formål, og i Nørresundby skyder en helt ny bydel op. A. Enggaard er involveret i mange af de projekter, og i planlægningen af Stigsborg Havnefront har FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling været i spil lige fra starten.

Camilla Juul Sørensen og Hanne Kræn er bylivsudviklere hos A. Enggaard. De har arbejdet systematisk med at indarbejde verdensmålene i det nye byudviklingsprojekt, som A. Enggaard er en del af sammen med Aalborg Kommune og PFA Ejendomme. Selvom Stigsborg Havnefront endnu kun er en bar mark, har udviklingsselskabet Stigsborg P/S og A. Enggaard allerede udpeget 12 af FN’s 17 verdensmål som indsatser for bæredygtigt arbejde i den nye bydel, fortæller de to bylivsudviklere.

Hvilke af FN’s 17 verdensmål arbejder A. Enggaard med på Stigsborg Havnefront-projektet?

– Vi arbejder med 12 hovedmål og herunder med mange delmål. F.eks. mål 11(Bæredygtige byer og lokalsamfund), hvor vi har prioriterede indsatser på tre delmål – og under dem igen har forskellige projekter der tager afsæt i verdensmålene. Delmål 11.3 om inkluderende og bæredygtig byudvikling har affødt projekter om blandede boformer, bæredygtigt byggeri, inddragende byrum, økofællesskaber og et aktivt bylivDe øvrige mål er blandt andet mål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 17 (Partnerskaber for handling). De to mål handler for os om at skabe en bydel, hvor idræt, foreningsliv og fælleskab spiller en rolle, og det gør vi i partnerskab med DGI og Aalborg Kommune.

Hvordan arbejder I med målene?

– Fordi projektet er helt nyt, har vi kunnet indtænke målene fra en start. Vi satte os simpelthen ned og gennemgik alle mål og delmål for at vurdere, hvad der var relevant for Stigsborg Havnefront. Sidenhen har vi været i tæt dialog med Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning, entreprenører og anlægsfolk og rådgivere.  Samarbejdet og dialogerne har resulteret i oplægget ”Stigsborg – en bæredygtig og SMART bydel”, der indgår i vores bylivsstrategi for projektet. Strategien er godkendt af Stigsborgs bestyrelse og er tænkt som et dynamisk værktøj mod realiseringen af et bæredygtigt Stigsborg Havnefront.

Har FN’s verdensmål skærpet jeres bevidsthed på noget, I ikke var opmærksomme på før?

– FN’s verdensmål er et rigtig godt værktøj. Med målene sikrer man, at man kommer hele vejen rundt i vurderingen af et projekts bæredygtighed – både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Stigsborg Havnefront har jo en lang projektperiode foran sig og mange forskellige samarbejdspartnere, så det er godt med nogle redskaber til at fastholde fokus undervejs.