Fra verdensmål til hverdagsmål #5 af 7

IKEA arbejder lokalt med det globale

FN’s 17 verdensmål handler om bæredygtighed globalt og lokalt. Men hvordan påvirker målene vores hverdag? Og hvordan arbejder forskellige virksomheder eller organisationer helt konkret med emnet? Jeg zoomer ind på syv hverdagssituationer og syv forskellige virksomheder/organisationer, der arbejder ud fra verdensmålene. Hver virksomhed eller organisation svarer på de samme tre spørgsmål. Denne gang har jeg fokus på bolig & møbler og besøger IKEA Aalborg.

”Når man er stærk, skal man også være sød,” siger en berømt svensker. Ordene stammer fra Pippi Langstrømpe, men de kunne godt være sagt af IKEA. Den svenske møbelkæde fyldte i 2018 75 år, har i dag 393 butikker i 48 lande og beskæftiger mere end 100.000 mennesker. Koncernen er bevidst om, at sådan en størrelse fører et miljømæssigt og socialt ansvar med sig. Derfor har IKEA gennem mange år arbejdet med bæredygtighed. Sidste år lancerede koncernen bæredygtighedsstrategien ”People & Planet Positive” med de tre fokusområder ”sundhed”, ”cirkulær økonomi” og ”lighed”. Fokusområder, der spiller ind i de 17 verdensmål og udmønter sig i handlinger som at reducere udledningen af drivhusgasser drastisk i hele produktionskæden og sikre, at alt træ kommer fra bæredygtige kilder.

Men også lokalt arbejder IKEA med udfordringerne, og her bliver det for alvor nærværende for os som forbrugere. Jeg har derfor stillet spørgsmålene om FN’s verdensmål til Jette Sveistrup og Stine Sofussen hos IKEA Aalborg.   

Hvilke af FN’s 17 verdensmål arbejder IKEA Aalborg med?

– Vi arbejder med bæredygtighed på mange måder her i varehuset – sorterer affald og har fokus på at minimere madspild i restauranten. Men skal vi pege på nogle specifikke verdensmål, vi arbejder med i øjeblikket, må det blive mål 17 (Partnerskaber), mål 4 (Uddannelse) og mål 14 (Livet i havet).

Hvordan arbejder I med målene?

– Partnerskaber fylder meget i vores bæredygtigheds-arbejde. Vi vil rigtigt gerne involvere børn og unge, og det gør vi bl.a. gennem et samarbejde med Børnenes Kontor. I efterårsferien sidste år gik salget af bøger og spil ubeskåret til Børnenes Kontor, og omkring jul samler vi sammen med kunderne legetøj ind til julehjælp. De seneste tre år har vi også samarbejdet med det socialøkonomiske værksted Råt & Godt, der hjælper unge videre i uddannelsessystemet. Sammen med dem har vi iværksat BYT TIL NYT, hvor kunder kan komme retur med deres gamle IKEA møbel og ombytte det til et værdibevis. Herefter bliver møblerne solgt i Rodebutikken. I seks af årets måneder går det fulde beløb fra salg af BYT TIL NYT-møbler direkte til Råt & Godt.  Vi arrangerer også loppemarked for kunderne sammen med Råt & Godt. Derudover overtager Råt & Godt materialer, som er affald for varehuset men en ressource for dem i værkstedet. Det kan f.eks. være jern og rent træ.

– Uddannelse har vi fokus på i partnerskab med UNICEF. Hver gang en kunde viser sit IKEA Family-kort ved kassen, giver IKEA 25 øre til UNICEF’s arbejde med rettighedsskoler i Danmark. Eleverne undervises i FN’s børnerettigheder, og skolen bygger hverdagen op omkring rettighederne – bl.a. for at komme mobning til livs. Her i området er Vestbjerg Skole og Herningvej Skole en rettighedsskole. Planen er at endnu en skole i området startes op i dette skoleår.

– Vi arbejder med målet Livet i havet ved at sørge for, at de fisk vi bruger i Restauranten, stammer fra ansvarlig produktion. IKEA har været i dialog med globale miljøeksperter for at udvikle standarder for ansvarligt lakseopdræt, der er bedre for både fiskene og miljøet. Lokalt har vi fokus på at udbrede kendskabet til certificeringer og forklare hvad de betyder for vores kunder og os alle sammen.

Har FN’s verdensmål skærpet IKEA’s bevidsthed på noget, I ikke var opmærksomme på før?

– FN’s verdensmål er en god måde at blive bevidst om de mange forskellige sider af bæredygtighed. I den proces har vi hos IKEA Aalborg haft stor gavn af NBE (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling) – de har åbnet vores øjne for, hvordan vi kan arbejde og samarbejde om verdensmålene. Det er også gennem det netværk, vi har mødt mange af vores samarbejdspartnere inden for bæredygtighed.