Fra verdensmål til hverdagsmål #3 af 7

Grønnere Tankegang

Foto: Tankegang

FN’s 17 verdensmål handler om bæredygtighed globalt og lokalt. Men hvordan påvirker målene vores hverdag? Og hvordan arbejder forskellige virksomheder eller organisationer helt konkret med emnet? Jeg zoomer ind på syv hverdagssituationer og syv forskellige virksomheder/organisationer, der arbejder ud fra verdensmålene. Hver virksomhed eller organisation svarer på de samme tre spørgsmål. Denne gang gælder det kommunikationsbranchen…

Kommunikationsbureauet Tankegang udformer nogle af de budskaber, vi møder i hverdagen – på tryk, digitalt eller i bybilledet. Bureauet løser opgaver for danske kommuner og forsyningsselskaber om alt fra borgerinddragelse til kampagner og medieproduktion. Hvordan kan et kommunikationsbureau arbejde med FN’s verdensmål? Jeg har spurgt partner og produktionschef Lotte Mertz Winther.

Hvilke af FN’s 17 verdensmål arbejder I med?
– Vi vil udvikle Tankegang løbende i en mere bæredygtig retning. Dels arbejder vi med vores kunder om flere af verdensmålene – og så har vi internt i huset taget fat på emnet. Det sker på tankegang’sk manér ved at sætte handling bag ordene. Hvert år søsætter vi nye initiativer for at leve op til verdensmålene. Vi har fokus på mål 2 (Stop sult), mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 13 (Klimaindsats).

Hvordan arbejder I med målene?
– I forhold til mål 2 er vi holdt op med at give vingaver og sponsorbidrag. I stedet giver vi pengene til nødhjælp ude i verden. Vi opfordrer medarbejderne til at organisere egne indsamlinger til nødhjælp og giver arbejdstimer til det. Vi giver desuden medarbejderne muligheden for at donere deres julegaver til et godt formål – men det er noget, hver enkelt selv vælger. For at leve op til mål 12 sorterer vi vores affald, vi undgår at købe unødvendige kinesiske varer, vi køber økologiske fødevarer, og så printer vi kun det allermest nødvendige. Vi køber ikke vand på plastflasker – postevand er både bedre, billigere og mere klimavenligt. Og så tager vi madrester med hjem fra køkkenet. Vi er desuden ved at udarbejde retningslinjer for ansvarligt indkøb hos vores underleverandører. Vi arbejder med mål 13 ved at vurdere kritisk, om vi behøver at flyve – og vi køber aflad, hvis vi gør. Vi kører også gerne sammen og opfordrer alle til at benytte deletjenester.

Har FN’s verdensmål skærpet jeres opmærksomhed på noget, I ikke var opmærksomme på før?
– Hos Tankegang har vi jo i mange år arbejdet med miljø og bæredygtighed for vores kunder, så på den måde er det ikke noget nyt. Men vi har fået et større fokus indadtil i huset. Generelt kan man sige, at der er en milliard mennesker, der kan gøre noget – og syv milliarder, der ikke kan. Så vi har et ansvar.