Plej dit virtuelle håndtryk


Abelone Glahns ”Dit virtuelle håndtryk” giver et godt overblik over de mange forskellige kanaler, man kan bruge til at profilere sig på internettet. Den rådgiver om både de simple muligheder som nyhedsbreve og e-mail-signaturer og de mere avancerede som podcasting og blogging. Køb bogen selv og få det fulde overblik - her er en appetitvækker.

Bogen er skrevet af journalist Abelone Glahn, der af mange vil være kendt som inkarnationen af begrebet ”mikrovirksomhed”. Hun udgav i 2003 iværksætter-biblen ”Frie agenter” og driver sin egen mikrovirksomhed Amedia, der rådgiver om bl.a. internetfællesskaber og virksomhedsstart. ”Dit virtuelle håndtryk” slår fast, at det, der står om os på internettet, er med til at tegne vores profil i offentligheden. Bogen refererer til en amerikansk undersøgelse, der viser at 77% af rekrutterende personale bruger internettet til at tjekke jobansøgere – og at 35% har kasseret en kandidat alene på baggrund af, hvad de fandt om vedkommende på nettet. Første anbefaling i ”Dit virtuelle håndtryk” er derfor også at tjekke dig selv på Google og så vurdere, om de hits, det måtte afstedkomme, afspejler den person, du ønsker at fremstå som.  Her er det vigtigt at være opmærksom på, at din profil på sociale netværk tæller med i billedet. Denne problemstilling behandles også af Samvirke (i maj- nummeret 2008) i temaet ”Det digitale spejlbillede” – læs mere om dét i dette nyhedsbrevs anden artikel, ”Legeplads og business lounge".

Nyhedsbreve og signaturer
Abelone Glahns pointe er, at vi kan udnytte internettets mange muligheder til at skabe og forme vores virtuelle håndtryk – med bogens ord: ”Håndtrykket bør præsentere dig som et helt menneske med det, du er og står for, samt fortælle, hvad du kan gøre for andre.” (s. 8). Det opnår man ved at deltage aktivt på nettet; ikke blot ved at figurere på hjemmesider og som forfatter til artikler, rapporter og lignende, men også ved at udsende nyhedsbreve, blogge, deltage i online-grupper, dele billedfiler med andre osv.

"Dit virtuelle håndtryk” giver nogle konkrete råd og anvisninger til, hvordan man kommer i gang med disse aktiviteter. Om nyhedsbreve skriver Abelone Glahn bl.a., at nyhedsbreve skaber synlighed på nettet og åbner for dialog med modtagerne. Og så giver det dig som afsender anledning til at være en del af dine kunders hverdag på en positiv måde. For at finde frem til et relevant emne for dit nyhedsbrev, anbefaler bogen bl.a.: ”Læs andres nyhedsbreve, saml på gode idéer og tænk over, hvorfor visse nyhedsbreve er værdifulde for dig. De samme overvejelser kunne være din egen kundes.” (s. 40). Bogen anbefaler også at bruge signaturen i de e-mails, du sender ud, til at give modtageren ekstra information – f.eks. ved at linke til din hjemmeside, opfordre til tilmelding til dit nyhedsbrev, eller måske linke til andres udbytterige hjemmesider, artikler m.v. Signaturen er en del af din profil på nettet og en nem ting at ændre til lejligheden. 

Nyhedsgrupper og blogs
Deltagelse i nyhedsgrupper er en anden måde at profilere sig på nettet. Nyhedsgrupper er – når de fungerer bedst – med til at generere både ny viden og nye kontakter. Nyhedsgrupper kan udveksle mails om alt fra romansk avantgarde-litteratur til rollespil eller jobsøgning i Italien. Abelone Glahn understreger, at ”Man er ikke medlem af et netværk, man er deltager” (s. 49), og den holdning gennemsyrer de gode råd omkring netikette i nyhedsgrupper: Man bør kun skrive det, der tilfører værdi for andre, ikke gentage pointer, og undgå reklame i faglige fora. Hvis denne netikette ellers overholdes, kan nyhedsgrupper give godt udbytte og skabe stor troværdighed for den enkelte deltager.

"At åbne din egen weblog kan være den vigtigste beslutning i dit professionelle liv.” Sådan skriver Abelone Glahn på side 58 i ”Dit virtuelle håndtryk”, og hun tillægger blogs så stor betydning, fordi hun ser dem som et vigtigt redskab til både profilering og dialog. Til forskel fra nyhedsgruppens kollektive form er det alene forfatteren af bloggen, der sætter dagsordenen for debatten (omend læserne har mulighed for at blande sig). Bloggen profilerer din virksomhed eller dit projekt og gør det på en mere uformel måde end nyhedsbrevet, fordi bloggen (en sammentrækning af ”web” og ”log”) i sagens natur er en slags dagbog, hvori man kan nedskrive alt fra store tanker til løse idéer eller dagens link til en hjemmeside, man har fundet interessant. I dagbogs-formen ligger dog også udfordringen, for en blog er ikke – understreger Abelone Glahn – tænkt som en privat dagbog, men som en personlig vinkel på dit professionelle liv. ”Dit virtuelle håndtryk” indeholder også gode råd til, hvordan du prøver at skabe debat på din blog, men maner samtidig til besindelse, hvis du ind i mellem savner kommentarer til dine indlæg. Et kig på bloggens statistikmodul vil måske afsløre, at du faktisk har mange læsere, som bare ikke selv skriver.

Podcasting og sociale medier
I et kort kapitel behandler ”Dit virtuelle håndtryk” muligheden for at lægge podcasts (lydfiler) og videocasts (billedfiler) ud på nettet. Casts adskiller sig fra almindelige lyd- og billedfiler ved, at man kan downloade dem fra nettet direkte til sin afspiller, f.eks. en iPod. Som Abelone Glahn skriver, er denne mulighed nok mest relevant for virksomheder, der arbejder med f.eks. musik, kunst eller kommunikation. Men har du et godt budskab, kan en lille film eller historie være en original måde at skabe opmærksomhed omkring dit produkt. Bogen anbefaler et kig på www.podhead.dk for at finde inspiration – og advarer i øvrigt mod at bruge musik, man ikke har søgt om tilladelse til hos KODA. 

Under betegnelsen ”sociale medier” omtaler Abelone Glahn de muligheder, du har for at dele viden og erfaring med andre via særlige softwares udviklet til formålet. Det drejer sig om ”wikis” (mest kendte eksempel er Wikipedia), linkdeling (her nævnes del.ici.ous), billeddeling (f.eks. flickr) og videodeling (som på YouTube). Disse medier er interessante, fordi de – som det hedder i bogen – ”understøtter samtale mellem mennesker og/eller grupper” og ”understøtter det sociale element i netværk” (begge citater side 80 i ”Dit virtuelle håndtryk”). Wikipedia eksisterer f.eks. kun i kraft af sine forskellige bidragydere og udspringer ganske simpelt af ønsket om at dele viden. Samtidig med at du deler viden, er du imidlertid også med til at profilere dig selv, dit firma eller dit projekt. Der er altså udbytte på flere områder her – hvis du har tiden at lægge i det.

Online-netværk som f.eks. LinkedIn
 ”Nogen, der kender nogen, der kender nogen”. Den betegnelse hæfter Abelone Glahn på online-netværk som f.eks. LinkedIn. Og netop den måde anbefaler hun at bruge LinkedIn: Knyt dig selv til en række kontakter og se herefter, om de har nogen kontakter i deres netværk, du kan forbinde dig med. LinkedIn kan på den måde blive et værdifuldt netværk, ikke mindst hvis du f.eks. skal søge arbejde eller oplysninger i udlandet. Bogen giver et eksempel på en vinimportør, som via LinkedIn har fundet en lang række leverandører i Italien – kontakter, som det havde været svært at finde frem til på andre måder. Med vinimportøren som eksempel understreger bogen dog også, at et godt udbytte af LinkedIn kræver en indsats af dig som deltager. Du skal bruge tid på at lave et fyldestgørende cv og besvare invitationer via netværket høfligt, også selvom det måske er nogen, du ikke vil knytte dig til. Et andet godt råd fra Abelone Glahn i forhold til at bruge LinkedIn er at tilpasse teksten i invitationer til nye kontakter. Standardteksten står på engelsk, og det kan både ligne spam og opfattes som upersonligt af modtageren. 

Siden ”Dit virtuelle håndtryk” udkom i 2007, er der kommet mange nye netværk til, både businessnetværk og sociale netværk. Inden for sidstnævnte kategori nævner bogen My Space som eksempel, hvor det i øjeblikket nok er Facebook, der er mest udbredt. I dette nyhedsbrevs anden artikel ”Legeplads og business lounge” beskæftiger jeg mig nærmere med bl.a LinkedIn og Facebook.

Kilde:
Abelone Glahn: ”Dit virtuelle håndtryk. Sådan netværker du på nettet”, Børsen Mikro, 2007
Bogen er refereret med venlig tilladelse fra forfatteren.

Tilbage til nyhedsbrevets forside!

 

ad hoc input juni 2008 »

Dette nummer af ad hoc input handler om virtuelle netværk og andre måder at profilere sig på internettet. 

Klik her for at læse artiklen
"Legeplads og business lounge"

Klik her for at læse klummen
"Solskin"

info@adhockommunikation.dk • Langelandsgade 39 • 9000M Aalborg • tlf. 2032 0187 • CVR-nr. 3042 4778 

e